پروژه ساخت عرشه موقت، سه پایه ها و متعلقات فاز 11B پارس جنوبی

پروژه ساخت عرشه موقت، سه پایه ها و متعلقات فاز 11B پارس جنوبی از اردیبهشت ماه 1401 در یارد خرمشهر شرکت تاسیسات دریایی ایران آغاز و نهایتا در اسفند ماه 1401 بدون هیچ گونه حادثه ای با موفقیت به پایان رسید.

جدیدترین اخبار