ترمینال دریایی فاز 12 پارس جنوبی :

ساخت اولین ترمینال دریایی ( Single Point Mooring ) :
ترمینال های دریایی به دلیل دارا بودن تکنولوژی و دانش فنی خاص خود بیشتر در کشورهای پیشرفته مورداستفاده قرار می گرفتند و سایر کشورها از جمله کشور عزیزمان ایران، در صورت نیاز می بایست از آن کشورها ترمینال مورد نظر را با مبالغی گزاف  خریداری می نمود . اما پس از اعمال تحریم ها بر علیه جمهوری اسلامی ایران ،متخصصین داخلی با تلاش و مطالعات گسترده بر روی این نوع شناور، موفق به طراحی این نوع ترمینال های دریایی شدند . 
پس از مطالعات فنی و اقتصادی که توسط شرکت های مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران ( IOEC ) وشرکت پولاد فرآیند بین الملل اروند ( IPS ) صورت گرفت، شرکت ارشیا پتروصنعت خاورمیانه ( APS ) در میان انبوه شرکت های سازنده داخلی ،  با بهره گیری از یک تیم منسجم ، مجرب ، متعهد و متخصص توانست برای اولین بار ساخت ترمینال دریایی Single Point Mooring  را به صورت کاملاً بومی در کشور به اجرا درآورد .

گزارش تصویری پروژهجدیدترین اخبار