ارائه خدمات تأمین شناور و لجستیک دریایی

به گزارش واحد عملیات دریایی شرکت ارشیا پترو صنعت خاورمیانه ، شناور لنگر انداز (AHTS) ملکی شرکت با نام الهیوا پس از انجام تعمیرات اساسی در مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) به شناور ارشیا دریا 1 تغییر نام نمود و هم اکنون آماده ارائه خدمات دریایی می باشد.


جدیدترین اخبار