منابع انسانی


نفرات کلیدی

توزیع منابع


درخواست همکاری با شرکت ارشیا پترو صنعت خاورمیانه

- تکمیل فرم درخواست همکاری (جهت دریافت فرم اینجا کلیک نمایید)

- ارسال فرم تکمیل شده درخواست همکاری به آدرس info@aps-oie.com
- لطفاً فرم درخواست را به صورت خوانا و تکمیل شده ارسال فرمایید.
- از ارسال رزومه خارج از فرم مذبور خودداری فرمایید.

جدیدترین اخبار