برجسته ها

  • ساخت دو دستگاه سه پایه فاز 14 پارس جنوبی به وزن 1000 تن طی مدت 30 روز
  • ساخت بخش سازه عرشه B فاز 14پارس جنوبی طی مدت زمان 3 ماه
  • ساخت چهار دستگاه جکت فاز 14 پارس جنوبی به وزن 8000 تن طی مدت 150 روز
  • ساخت سه پایه ها و پایل های فاز 19C و 19A پارس جنوبی به وزن تقریبی 3000 تن طی مدت زمان 90 روز
  • ساخت سه پایه ها و پایل های پروژه فاز 20 و 21 پارس جنوبی به وزن 1200 تن طی مدت 60 روز
  • ساخت بخش مکانیکال اولین ترمینال دریایی SPM در ایران طی مدت 7 ماه
  • ماشین کاری و سوراخکاری Main Bearing بر روی Bearing Support به قطر 4 متر در محل پروژه SPM
  • انجام عملیات هوک آپ عرشه C فاز 12 پارس جنوبی طی مدت 60 روز
  • انجام عملیات فلرینگ (بخشی از قرارداد اجرای هوک آپ) عرشه B فاز 18 پارس جنوبی طی مدت 18 روز
  • عملیات رنگ‌آمیزی و تعویض قطعات کامل سکوهای SPD10، SPD11 و SPD6 به ترتیب در 54، 67 و 136 روز کاری در شرایط طبیعی بهره‌برداری از سکوها در حداقل زمان ممکن و بدون حادثه انسانی و صنعتی

جدیدترین اخبار