اجرای پروژه لکه گیری و رنگ آمیزی سکوهای دریایی پارس جنوبی

اجرای عملیات لکه گیری و رنگ آمیزی سطوح سازه ها، لوله ها و تجهیزات سکوهای پارس جنوبی از بهمن ماه 1400 آغاز گردیده و همچنان این عملیات بر روی سکوهای پارس جنوبی ادامه دارد.

جدیدترین اخبار